ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน ดั๊กแอปดอทเน็ต(DuckApp.net) ว่า "ผู้ให้บริการ" และแทนตัวท่านว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย ผู้ใช้ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ ดั๊กแอปดอทเน็ต(DuckApp.net) ดังนี้

 1. 1.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือเนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
  • การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
  • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
  • เว็บไซต์อื่นๆที่ทางผู้ให้บริการเห็นว่าไม่เหมาะสม

โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น

 1. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้กิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 1. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ
 1. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 1. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการจากผู้ให้บริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560


นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. การเก็บและการใช้ข้อมูล
  • DuckApp ไม่มีการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ ที่อยู่ และอีเมล ดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
  • ท่านสามารถใช้งาน, เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือคัดค้านข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่าน หากท่านประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา
  • ระบบอาจมีการบันทึกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากการปฏิบัติงานมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตของ DuckApp เพื่อช่วยบริหารจัดการเว็บไซต์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์อาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับชนิดของบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่ท่านใช้ หรือ IP address ของท่าน
 1. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
  • เว็บไซต์ นี้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของ DuckApp รวมทั้งเว็บในเครือที่อาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ
 1. ความปลอดภัย
  • DuckApp ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้มาตราการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลหรือการ ใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์
 1. การใช้คุกกี้ (Cookies)
  • ขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่มีการใช้งานคุกกี้ คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นโดยเบราส์เซอร์ เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และความสนใจของท่าน เว็บไซต์ของ DuckApp มีการใช้งานคุกกี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าชมสูงสุด
 1. การใช้ IP Addresses
  • IP address เป็นหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้โดยผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ต เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึก IP address ของท่าน
  • DuckApp เก็บ IP address เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการจัดการระบบ และเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่มีการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยง IP address ไปยังข้อมูลบุคคลของท่าน ซึ่งหมายความว่าเราจะบันทึกตามช่วงเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น แต่จะไม่เป็นการพิสูจน์ตัวตนของท่าน
  • เราอาจใช้ IP address ของท่าน โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าชมเว็บไซต์ ของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า การบริการ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 1. การแก้ไข
  • DuckApp ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในหน้าเว็บไซต์นี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560